Inrichting openbaar domein, stedenbouw en landmeetkunde

Quadrant - Ruimte voor kwaliteit!
Uw partner voor landmeten tot het ontwerp infrastructuur en ruimtelijke planning!

Quadrant stelt zich tot doel het leveren van diensten aan overheden, particulieren en ondernemingen op het vlak van inrichting openbaar domein en infrastructuur, landmeetkunde, stedenbouw, verkeerskunde, verkavelen van bouwgronden met of zonder wegenis, ruimtelijke planning en veiligheidscoördinatie, en dit in optimale communicatie met alle betrokkenen.

De multidisciplinaire aanpak, de veelzijdigheid en de ruime praktijkervaring staan garant voor een kwalitatieve aanpak. Een partnerschap met u is voor Studieburo Quadrant uitermate belangrijk voor het welslagen van elk project.

Quadrant projecten in de kijker
Een nieuw project in de steigers, benieuwd hoe Quadrant te werk gaat?
Nieuws