Infrastructuur projecten

Molenakkers, Retie

Molenakkers, Retie

 

Het ontwerpen van openbaar domein is een verfijning van een opgestelde structuurschets en biedt antwoorden op aspecten zoals waterbeheersing, zichten en doorgangen, complementaire functies waaronder speel-en boszones en recreatieve ruimten. Deze elementen zijn primordiaal voor de invulling van een kwalitatief openbaar domein.

Groen-park als een centraal gegeven, de groene ruimte vormt een verbindingszone die op haar beurt wordt gedifferentieerd in een drietal ‘leesbare en leefbare entiteiten’: een groene ‘open structuur’ als loper voor de centraal gepositioneerde ‘architecturale afsluiter’, een zacht glooiend groen vlak dat tevens dienst doet als bijkomende buffer en kan gebruikt worden als ligweide en een avontuurlijk ‘open-close’ bosperceel waar spel en natuurwanden elkaar ontmoeten.

Beleefbare pleinen, specifieke aandacht gaat naar een afwisseling in de belevingswaarde van de centrale as – groene ruimte door het invoeren van op maat uitgewerkte pleinen en groene zones. De volledige zone wordt ‘leesbaar en overzichtelijk’ op maat van de menselijke waarneming en geeft tevens variatie.

Avontuurlijke openbare ruimte, de afwisseling gecombineerd met de eenheid die ontstaat door dreven en woonerven, laat toe om speel-en groene recreatieruimte vanuit een ontwikkelingsperspectief uit te bouwen. De open groene binnenruimte groeit als het ware mee met de wijk. De transversale verbindingen voor wandelaars en fietsers verbreden de beleefbaarheid van de woonwijk met de andere groene ruimten en vooral de landschappelijke open ruimtegebieden ten zuiden van het project.

Retie Molenakkers is tevens opgenomen op de site Groen Blauw Vlaanderen.