Infrastructuur projecten

Park Passionisten, Tienen

Park Passionisten, Tienen

Aan de rand van het centrum van Tienen, tussen de Aarschotsesteenweg en de Pollepelstraat, bevind zich een gemengde woonzorgwijk.

De centrale hoofdas die dwars doorheen het gebied loopt, verbindt twee segmenten van de woonrand van het wooncentrum. Rond deze as krijgt het park vorm.

Het gebeid beschikt over verschillende zones met elk hun eigen karakter en invulling: een auto-arm woonpark, parkeerclusters en een bufferbekken als natuurlijk landschapspark. Op die manier ontstaat er een zeer divers park dat verschillende doelgroepen aanspreekt. De paden die aansluiten op het centrale as maken logische connecties tussen toegangen, parkeerruimten, kerkhof en woonzorgcentrum.

Verder wordt het park geaccentueerd door boomrijen, bomengroepen, solitaire hoogstammen en grasvelden.

Tienen Passionisten verscheen in het inspiratieboek sociaal wonen ‘Een (t)huis voor iedereen‘.