Infrastructuur projecten

Everbeur, Begijnendijk

Everbeur, Begijnendijk

Nieuwe woonwijk langs de Liersesteenweg in Begijnendijk. Wijk die heel groen is opgevat met beperkte verhardingen, groen bufferbekken en speelbos.

De wijk werd zo groen mogelijk ingericht door de verhardingen tot het minimum te beperken en de woonstraten te flankeren door hoogstambomen en hagen. Ook in de wadi worden enkele hoogstambomen voorzien.

De wadi bevindt zich in de inkomzone en is de grootste open ruimte binnen het project. Deze zone wordt aan 1 kant begrensd door de weg en aan de andere kant door de meergezinswoning. Door de wadi een grillige vorm te geven wordt de ruimte veel interessanter en ontstaan er samen met de geplaatste bomen leuke zit-assen.

De entree tot de wijk gebeurt langs de Liersesteenweg. Deze as wordt begeleid door 2 rijen hoogstambomen om deze toegang te accentueren. Verder wordt de steenweg gebufferd door de aanwezigheid van een speelbos met paden.

Naast groene ruimten werd er ook een plein met speelmogelijkheden gecreƫerd aan de meergezinswoning. Dit plein verzorgt niet alleen de entree tot het gebouw, maar kan ook fungeren als buurtplein.

De verbinding naar de bestaande wijk is alleen mogelijk voor fietsers en voetgangers, gemotoriseerd verkeer dient te ontsluiten via de Liersesteenweg. Rond deze luwe verbinding werd tevens een rustzone met banken gecreƫerd als overgang.

Dit project werd opgenomen op de site Blauw Groen Vlaanderen.