Infrastructuur projecten

Schippersbos, Boortmeerbeek

Schippersbos, Boortmeerbeek

 

Wat direct opvalt in deze nieuwe wijk is de groene buitenaanleg voorzien van een natuurlijk bufferbekken, bomen die achteloos zijn ingeplant en eenvoudig gehouden materialen. Het is een vloeiende symbiose tussen groen, waterbuffering en herkenbare woonstraten. Het ontwerp hield rekening met de gefaseerde ontwikkeling en de bestaande groenstructuur. Deze werd versterkt door het toevoegen van groene stroken en een bebost perceel zodat het effect van een groene wijk werd versterkt.

Dit project werd opgenomen op de site Blauw Groen Vlaanderen en verscheen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.