Privacybeleid

QUADRANT BV

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Quadrant BV. Door zijn bezoek aan de site verklaart  de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens
Op de website van Quadrant BV worden geen gegevens opgeslaan of verwerkt voor verdere commerciële doeleinden. De via het contactformulier doorgemailde contactgegevens worden lokaal bijgehouden voor contactname en nooit doorgegeven aan derde partijen. Op eenvoudig verzoek kan u deze gegevens inkijken of laten verwijderen. Ingeval verdere vragen over uw privacy terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – www.privacycommission.be).

Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Quadrant BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een  financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright
De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van Quadrant BV  en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Quadrant BV.

Gebruik van cookies
De website van Quadrant BV maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:

– onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde  algemene voorwaarden kent en aanvaardt
– verzamelen van (volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina’s, downloads, enz

Security
Zowel online als offline focust Quadrant BV op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik en veilig gebruik van het contacformulier.

Voorwaarden – aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.


Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Leuven bevoegd.

Een nieuw project in de steigers, benieuwd hoe Quadrant te werk gaat?