Stedenbouw projecten

RUP Sportcomplex, Kampenhout

RUP Sportcomplex, Kampenhout

 

De bestaande sportaccommodatie geraakt stillaan overbezet. een uitbreiding van deze zone met aandacht voor hedendaagse sporten was de opdracht. Quadrant werd aangesteld als ontwerper van het RUP dat aandacht heeft voor een haalbare invulling. De gewenste structuur geeft een aanzet voor toekomstige ontwikkelingen.

De uitbreiding betrekt het open landschap, het bosperceel en de waterloop bij de bestaande sportinfrastructuur. De sportinfrastructuur voegt zich in een open landschap waar men kan wandelen en lopen in een natuurlijke omgeving.