Infrastructuur projecten

Splichal, Turnhout

Splichal, Turnhout

Een verwaarloosd bedrijfsgebouw wordt een nieuwe woonbuurt!

De site Splichal werd volledig opnieuw ontworpen: twee strakke bouwvolumes langs een ‘woonstraat’ omringd met publiek toegankelijk en bruikbaar groen. De optie om de plek in te delen met twee strakke bouwblokken levert diverse sferen op. Een langgerekt plein ter hoogte van van de schoolomgeving, een verblijfplein met accent op de ingang van de nieuwe woonwijk en een woonstraat omrand met groen. Deze as vormt een zachte overgang tussen de eerder stedelijke ruimte aan de schoolomgeving en het verblijfsgebied waar het wonen in het groen voorop staat.