Stedenbouw projecten

Stedenbouwkundige studie Borgt, Grimbergen

Stedenbouwkundige studie Borgt, Grimbergen

De gemeente Grimbergen herbergt een kleine woonenclave aan de rand met het kanaal en op de grens met de stad Vilvoorde. Het is een typische enigszins verouderde woonbuurt historisch gegroeid rond een Motte en omzoomd met een waardevol natuurgebied. De leegstaande loodsen en het verlies aan woonkwaliteit zijn aanleiding geweest om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen. In deze stedenbouwkundige visie worden bestaande potenties en ruimtevragen gekinkt met een gewenste ruimtelijke structuur: een nieuwbouwproject met toekomstig plein gericht naar het dorpscentrum, het koppelen ban de motte met de omgeving van kerk en buurthuis waarbij dit deel van het openbaar domein wordt heraangelegd zijn een paar voorbeelden van acties. Het geheel kreeg zijn uitwerking met de actieve inbreng van de bewoners. Hiervoor werd een actief participatietraject uitgewerkt en toegepast. De structuurvisie vertaalt in een ontwikkelingsplan vormt een handleiding voor de verdere aanpak van dit gebied.