Diensten Landmeten projecten

Stedenbouwkundige attesten

Stedenbouwkundige attesten

Een stedenbouwkundig attest is een document dat toekomstige kopers van een onroerend goed meer info geeft over de haalbaarheid van een bepaald bouwproject. Hierom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd voor de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Dit document geeft namelijk aan toekomstige kopers een beeld of een bepaald project voor een vergunning in aanmerking komt.

Stedenbouwkundig attest opgesteld voor een project te Alken: