Diensten Landmeten projecten

Muurovername

Muurovername

Bij een muurovername moet de oppervlakte van de over te nemen muur, de oppervlakte van de over te nemen grond en de waarde van de muur bepaald worden. Op basis hiervan bepaalt de landmeter-expert vervolgens de vergoeding voor de muurovername en wordt hiervan proces-verbaal opgesteld.

Muurovername te Zaventem: