Diensten Landmeten projecten

Gewestplangrensbepaling

Gewestplangrensbepaling

Een perceel kan getroffen zijn door een gewestplangrens. U kan van onze diensten gebruik maken om deze grens vast te leggen in een proces-verbaal van meting.