Infrastructuur projecten

Heldenplein, Zaventem

Heldenplein, Zaventem

De stationsomgeving van Zaventem leed onder dezelfde kwalen als elke soortgelijke omgeving: verwaarloosde buitenruimte, parkeerplein met gevaarlijke verkeerssituaties, onduidelijke looplijnen,…

Voor de ganse stationsomgeving in het hart van de gemeente werd een globaal ‘inrichtingsplan’ opgesteld met als uitgangspunten het opnieuw toe-eigenen van de buitenruimte, plek geven aan actieve horeca, parkeren ondergeschikt positioneren en duidelijke looplijnen van en naar het station uitwerken.

Zowel de noord- als de zuidzijde werden aangepakt. Het Heldenplein; pal in het commercieel hart van de gemeente; verdiende bijzondere aandacht voor de nog aanwezige horeca en de toegang tot het station. De uitloper is de winkelas die in een latere fase volgens dezelfde principes kan aangelegd worden. Het ontwerp staat niet stil bij het Heldenplein zelf maar wil zich uitstrekken tot aan het Kerkplein.

Dit project verscheen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.