Infrastructuur projecten

Faubourg, Vilvoorde

Faubourg, Vilvoorde

Een eenvoudig wegprofiel: straten met eenrichtingsverkeer zijn gekoppeld aan het centrale plein en eenvoudig materiaalgebruik versterkt deze aanpak. De nieuwe groenstructuur zorgt voor het gestructureerd parkeren en geeft de omgeving een tuinwijkkarakter. Het centrale plein is ingericht als groen plein. De waardevolle hoogstambomen werden geïntegreerd in het ontwerp. Het plein is verhoogd aangelegd zodat parkeren op het plein word vermeden.

Het resultaat is een hedendaags plein met zitbanken, straatverlichting en ander straatmeubilair die het sociaal en tuinwijkkarakter van de wijk versterken. De verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker is verbeterd omdat kruispunten als attentiepunten zijn uitgevoerd.