Infrastructuur projecten

Molenveld, Putte

Molenveld, Putte

Het project omvat de aanleg van de wegeninfrastructuur en randzones van de wijk “Molenveld” te Putte. Dit sociaal huisvestingsproject bestaat uit 3 woonerven, samengesteld uit eengezinswoningen en meergezinswoningen. Een centrale as verbindt de Teintstraat met de Molenveldstraat en fungeert als ontsluiting van de woonerven en parkeerhaventjes. Een stevige groenstructuur en gracht voor de waterbuffering flankeren de as. Een verhard basketbal/speelplein wordt langs de as strategisch ingepland nabij het bestaande jeugdlokaal. Door deze inplanting verbindt de nieuwe wijk op voetgangersniveau de reeds bestaande verkaveling met de Molenveldstraat. De wijk is doorlaatbaar en doorwaadbaar door verschillende gebruikers: toekomstige bewoners, omwonende, gebruikers van het jeugdlokaal en het kinderdagverblijf. Al deze functies worden op een veilige en aangename manier met elkaar verknoopt. Tevens biedt het basketbalplein, de wadi en get speelbos achteraan een welgekomen aanvulling aan de bestaande jeugdvoorzingen. Er werd geopteerd voor sobere en samenhangende materialen. De rijbaan en de voetpaden werden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen, omzoomd door kantstroken in beton. Voor de parkeerzones opteerde men voor waterdoorlatende betonstraatstenen met verbrede voegen en centrale openingen. De aangrenzende paden werden uitgevoerd in poreuze betonstraatstenen. De centrale zones zijn ingezaaid met gazon.