Infrastructuur projecten

Kerkstraat, Herent

Kerkstraat, Herent

De deelgemeenten Veltem-Beisem te Herent is een wat verspreid woondorp maar met een reminiscenties naar een waardevol verleden. De omgeving van de Kerkstraat, L.Van Veltemstraat kent nog pittoreske plekken. De samenhang tussen de deze straten en dito woonwijken zijn aandachtspunten geweest van het ontwerp, naast het subtiel integreren van busvervoer door het centrum. De eenduidig ontworpen straten zijn verbonden met plekken die soms zijn uitgewerkt als pleintjes, dan weer als rustplekken. De bushalte vormt geen afzonderlijk ontwerpen eiland maar is ge├»ntegreerd in het straatontwerp. Hierdoor is de beschikbare ruimte niet opgeofferd aan de ‘verkeersinfrastructuur’ maar blijft ze herkenbaar deel uitmaken van het straat- en dorpsbeeld. Tevens werd de relatie met het aanliggende natuurgebied versterkt en is het gehele project zo ingericht dat het hemelwater volledig opgevangen wordt in de groene zone.

Dit project verscheen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.