Stedenbouw projecten

Inrichtingsstudie ZAVO Groenstraat

Inrichtingsstudie ZAVO Groenstraat

De school staat voor de reorganisatie van de totale site. Het totaal concept omvat zowel de gebouwen, de indeling en herstructurering van het geheel als de buitenruimte. De insteek voor dergelijke transformatie ligt vervat in de duurzaamheidstrend, de klimaatadaptie en ontharding naast het optimaliseren van de beschikbare ruimte om pedagogische doeleinden te realiseren. Het ontwerp neemt als uitgangspunt ‘klimaatgerichte-speelplaats’: een speelplaats met aandacht voor groen en diversiteit, gezonde ecosysteem, hitte beperkend met integratie van water-opvang hemelwater, duurzame mobiliteit, rustruimten voor beleving en welbevinden en speelse elementen die aantrekkelijk zijn voor jongeren.