Stedenbouw projecten

Theo Andriesstraat, Puurs

Theo Andriesstraat, Puurs

Een inbreidingsgericht sociaal woonproject met strakke lijnstructuren kent een ondersteunende legger van bomenrijen, groene voortuinen en vergroende randen. Dit levert een beeldkwaliteit op die de aandacht legt op de niet bebouwde ruimte. Het ontwerp voorziet in een grachtenstructuur die de natuurlijkheid hervestigen en tevens het hemelwater voor haar rekening neemt.