Stedenbouw projecten

Marktplein, Middelkerke

Marktplein, Middelkerke

De voorliggende schets geeft een vernieuwde ambitie weer, herwaardeerd de kwaliteiten van het huidige plein en stelt een aantal ontwerprichtingen voor die een meerwaarde kunnen betekenen voor de beeldkwaliteit en het gebruik van deze unieke ruimte.

De beschikbare ruimte is een potentie die moet blijven voor de markt maar eveneens voor locatie gerichte activiteiten. De cluster van gemeenschapsgebouwen -bibliotheek, cultuurhuis, nieuw gemeentehuis- zijn een opsteker voor de bruikbaarheid van dit plein. De bereikbaarheid, het aanbod aan parkeermogelijkheden en de diverse doorsteken richting centrum en kust zijn troeven die momenteel ondergewaardeerd zijn.