Stedenbouw projecten

Kasteeldreef, Bornem

Kasteeldreef, Bornem

Bij het project wordt gelet op het behouden van de historische vormgeving van de dreef tot aan het private domein, de relatie van de privéweg met de toegang tot de kasteelsite. Deze coherentie werkt door in de relatie tot de natuurlijke omgeving: het subtiel organisch padennetwerk met achter elke weg een verhaal, de ‘entree’ naar het domein en de majestueuze bomenrijen en bomengroepen. De natuurlijke aanblik naast de cultuurhistorische waarde van de plek, is te koesteren en vooral te versterken in de aanpak.

Deze schets werd opgemaakt in het kader van een wedstrijd.