Infrastructuur projecten

Vriesenhof, Leuven

Vriesenhof, Leuven

De renovatie van de sociale woningbouwcomplexen gelegen binnen het bouwblok van de Fonteinstraat, Tessenstraat, Ridderstraat en Brusselsestraat te Leuven noodzaakte een opwaardering van het openbaar domein. Het nieuw ontwerp moest bij uitstek het verblijfsgebied worden van de nieuwe bewoners en bezoekers. Gemotoriseerd verkeer is toegelaten maar enkel in functie van lokale bereikbaarheid.

De publieke ruimte is aangelegd als totaalstructuur waarin verschillende functies voorkomen: een groen voorplein, een verblijfruimte, de wandelas en een groene speelweide.

Dit project verscheen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.