Infrastructuur projecten

D’ieteren, Kortenberg

D’ieteren, Kortenberg

Van masterplan tot uitvoering van een grootschalig parkeerterrein.

Op vraag van de opdrachtgever is een haalbaarheidsstudie, masterplan en planologisch attest opgesteld voor de aanzienlijke uitbreiding van de bestaande parkingsite.

Bij de technische uitvoering is er rekening gehouden met het concept duurzame bedrijfsterreinen in al zijn aspecten: volledige infiltratie van het hemelwater, de omkeerbaarheid van het terrein, groene bufferzones, aangepaste verlichting en optimale beveiliging.