Infrastructuur projecten

Houtemstraat, Tienen

Houtemstraat, Tienen

Nabij de ring te Tienen start de Houtemstraat, een woonlint met inbreidingsmogelijkheden. In dit project werden de randzones en het binnengebied ingericht als een ruimte met parkkarakter: haagstructuren verschillend van lengte en inplantingsplaats, solitaire bomen en bomengroepen. De los ingeplante haagstructuren zorgen eveneens voor een zachte scheiding tussen het openbaar domein en de private terrassen. De hoogteverschillen worden opgevangen door schanskorven en taluds.

De strakke paddenstructuur zorgt voor een vlotte toegankelijkheid. Centraal tussen de gebouwen is een verhard plein aangelegd, voorzien van het nodige meubilair. Graszones met hoogstambomen op verschillende niveaus vervolledigen deze zone. Op het diepste punt is een bufferbekken aangelegd. Een continue groenscherm als afboording aangeplant, vormt de grens met de private eengezinswoningen.

Dit project verscheen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.