Infrastructuur projecten

Perwijsveld, Duffel

Perwijsveld, Duffel

De nieuwbouwwijk Perwijsveld te Duffel is gelegen in een watergevoelig gebied. Het ontwerp ging uit van de basisvoorwaarde dat de hemelwaterafvoer volledig kan gebufferd worden binnen het project. Het ontwerp verankerde zowel de groen- en bebouwingstructuur als de aanpak van de waterproblematiek. Zo zijn er pleintjes voorzien van voldoende buffercapaciteit, zijn er grachten voorzien doorheen de doorsteken en valt de open ruimte samen met groene bufferzones. Naast de aandacht voor de waterproblematiek heeft het ontwerp ruime pleinen voorzien zoals het centrale plein afgeboord met meergezinswoningen met ruimte om te spelen, verblijven en knooppunten die verbonden zijn met doorsteken naar de zijstraten. Het geheel is gelegen in een sterk vergroend kader dat de overgang maakt met de open ruimte rondom het gebied.

Dit project verscheen op de site Blauw Groen Vlaanderen.