Stedenbouw projecten

Structuurschets en mobiliteitsstudie Fabricom, Hoboken

Structuurschets en mobiliteitsstudie Fabricom, Hoboken

Voor de omgeving rond de Fabricom-site werd zowel een structuurschets als een mobiliteitsstudie opgemaakt.