Infrastructuur projecten

Overstraat, Herent

Overstraat, Herent

Verhardingen worden in dit project tot het minimum beperkt. De woningen worden geclusterd rond een centraal groen plein dat tevens dienstdoet als infiltratie- en bufferbekken. Deze wordt opgeladen met zit- en speelmogelijkheden ten dienste van de omgeving en sluit aan op het bestaande groen- en speelnetwerk in de gemeente. Het verbindt de nieuwe wijk met de bestaande omgeving op een zachte manier.

Dit project werd opgenomen op de site Blauw Groen Vlaanderen.