Infrastructuur projecten

Kerkweg – Notelarenweg, Herent

Kerkweg – Notelarenweg, Herent

De Kerkweg en Notelarenweg werden ingericht voor lokaal verkeer met een ontwerpsnelheid van 30 km/uur. De woonerfachtige inrichting werd bekomen door een versmald rijwegprofiel. Er werden langsparkeerzones aangelegd in kasseiverharding die tevens dienst doen als kruisingszone. Ter hoogte van de kruispunten werden de stroken onderbroken en solitaire bomen aangeplant zodat de kruispunten geaccentueerd worden. In de Notelarenweg was de parkeerdruk hoger en werden langsparkeerstroken op regelmatige afstand onderbroken om kruisend verkeer toe te laten. Nieuwe aanplantingen en de integratie van de bestaande bomenrij vergroenen het wegbeeld en versterken het woonstraatkarakter. De breedte van het profiel werd zo gekozen dat de kruising tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer optimaal verloopt. In de Kerkweg werd langs één zijde een comfortabel voetpad voorzien. De overzijde werd aangelegd als verhoogde groenstrook. De Notelarenweg kreeg langs beide zijden een verhard voetpad.