Infrastructuur projecten

Binnengebied in ontwerp

Binnengebied in ontwerp

Er wordt gestreefd naar een volwaardige afwerking van het woonweefsel gericht naar het landschap. Dit zorgt voor een meerwaarde voor het omringende landschap én voor de hele woonwijk. Hiertoe worden een aantal compacte woonvelden voorgesteld in afwisseling met voldoende ruimte voor een kwalitatief en betekenisvol landschap.

Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk met hun voorzijde naar het landschap gericht, of zijn gelegen aan korte straten die uitlopen op het landschap. Hiermee wordt het landschap opgewaardeerd. Een centrale groene wig met de beekloop verbindt het bestaande schooldomein en het noordelijk buurtparkje met het grote, open landschap. Het biedt een prachtig perspectief op de boomfragmenten ten zuiden.