Diensten Landmeten projecten

Splitsing van percelen

Splitsing van percelen

Het verdelen van een perceel kan in bepaalde gevallen een splitsing zijn. Aansluitend aan de splitsing wordt proces-verbaal van meting opgesteld.

Splitsing van een perceel te Zaventem: