mail
Projecten > ontwerp openbaar domein

QuadrantKORTENBERG, D'IETEREN

Van masterplan tot uitvoering van een grootschalig parkeerterrein.

Op vraag van de opdrachtgever is een haalbaarheidsstudie, masterplan en planologisch attest opgesteld voor de aanzienlijke uitbreiding van de bestaande parkingsite.

Bij de technische uitvoering is er rekening gehouden met het concept duurzame bedrijfsterreinen in al zijn aspecten: volledige infiltratie van het hemelwater, de omkeerbaarheid van het terrein, groene bufferzones, aangepaste verlichting en optimale beveiliging.

klik op pijltjes bovenaan voor meer foto's

klik hier voor projectfiche (pdf)

terug naar overzicht
 
 
 
 
  Quitmannplein, Zaventem:
  Nieuwe foto's!
 
lees meerQuadrant bladerboek:
Een overzicht van enkele recente projecten
 
bekijk bladerboek
 
 
  Nieuwe projecten:
  U vindt een reeks nieuwe projecten bij
  'Openbaar domein'. 
 

lees meer
  
Nieuwe publicaties:
Quadrant verscheen recentelijk in de bouwkroniek en het katern hemelwater (Vlario).
lees meer