mail
Diensten stedenbouw en verkeerskunde

Ruimte voor kwaliteit - geen loos begrip

Dit heeft meerdere aspecten: het is het geven van ruimte aan onze ontwerpers, techniekers en ruimtelijke planners om vanuit een multidisciplinaire aanpak te werken. Het slaat tevens op het behouden en versterken van de bestaande kwaliteiten en het aanpassen aan de hedendaagse eisen.
 
Analyse en ruimtelijke context als aanzet van een ontwerp

Het huidig ruimtegebruik wordt geanalyseerd in al zijn facetten: stedenbouwkundig, verkeerstechnisch, lezing van het gebied en (plan)vereisten. Vanuit het ontwerpend onderzoek worden de potenties beschreven en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen beeldend vertaald in de structuurschets. Hierbij wordt rekening gehouden met vooraf bepaalde kwaliteitscriteria. Communicatie over de concepten en voorstellen is van wezenlijk belang om de uiteindelijke ontwerpkeuzes te kunnen bepalen.


 
Een overzicht van onze diensten...

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen
  • Stedenbouwkundige studies
  • Ruimtelijke en landschappelijke haalbaarheidsstudies
  • Inrichtingsschetsen, structuurschetsen en locatiegericht ontwerpend ondezoek
  • Woonstudies
  • Verkavelingsprojecten
  • Landschapsinrichtingsplannen, groenplan
  • Mobiliteitsstudies en verkeersplannen
  • Project- en procesbegeleiding inzake ruimtelijke planning
  • ...
 
 
 
  Quitmannplein, Zaventem:
  Nieuwe foto's!
 
lees meerQuadrant bladerboek:
Een overzicht van enkele recente projecten
 
bekijk bladerboek
 
 
  Nieuwe projecten:
  U vindt een reeks nieuwe projecten bij
  'Openbaar domein'. 
 

lees meer
  
Nieuwe publicaties:
Quadrant verscheen recentelijk in de bouwkroniek en het katern hemelwater (Vlario).
lees meer