mail
Diensten ontwerp openbaar domein

Visie en ontwerpprincipes als basis voor een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein.

Het huidige en toekomstige gebruik van de infrastructuur wordt geanalyseerd in al zijn facetten: stedenbouwkundig, verkeerstechnisch, sterkte-zwakte analyse en (plan)vereisten. Uit de besprekingen en de bijkomende elementen worden een visie en ontwerpschetsen ontwikkeld tot het project. Deze houden rekening met de recente ontwikkelingen op vlak van infrastructuurinrichting in binnen en buitenland, duurzaamheid als facet (milieuaspecten waaronder waterinfiltratie, materialengebruik, ecologische aspecten zoals vergroening en onderhoud, enz.) en technische vernieuwingen. Het is vooral in dit deel dat onze expertise voelbaar is door het ontwerp te schragen met de nodige kwaliteitseisen voor de uiteindelijke uitvoering.

Kwaliteitsborging en controle op uitvoering

Het project is gebaat met een uiteindelijke haalbare uitvoering. Studieburo Quadrant verwerkt in de aanpak voldoende kwaliteitsborging zodat  het project van bij de start tot aan de uitvoering voldoet aan de kwaliteitseisen. Het stapsgewijs uitbouwen van het voorstel, het voorontwerp tot het uiteindelijke ontwerp en de uitwerking van het bestek, staan hiervoor borg en worden begeleid door detailontwerpen die voor een correcte uitvoering nodig zijn. Dit gebeurt steeds in overleg met de opdrachtgevers en wordt getoetst aan de visie van alle partners.

Informatie, bereikbaarheid en overleg

Elke fase heeft een informatie- en communicatieluik en het is op deze wijze dat het plan, de uitwerking en de uitvoering worden opgebouwd. Immers zonder de nodige terugkoppelingen verliest het ontwerp de nodige draagkracht. De schaal van het bedrijf laat toe om snel en vlot een aanspreekpunt te vinden. Een belangrijk aspect voor een vlotte en kwaliteitsvolle aanpak.

 
 
 
Een overzicht van onze diensten...

  • ontwerp openbaar domein in het algemeen
  • studies van wegen- en rioleringswerken
  • stads- en dorps (vernieuwings) projecten
  • infrastructuurprojecten in verkavelingen
  • studies mbt afwatering, waterbeheersing en riolering
  • ontwerpen van pleinen, plekken
  • studies mbt omgevingswerken
  • ...
 
 
 
  Quitmannplein, Zaventem:
  Nieuwe foto's!
 
lees meerQuadrant bladerboek:
Een overzicht van enkele recente projecten
 
bekijk bladerboek
 
 
  Nieuwe projecten:
  U vindt een reeks nieuwe projecten bij
  'Openbaar domein'. 
 

lees meer
  
Nieuwe publicaties:
Quadrant verscheen recentelijk in de bouwkroniek en het katern hemelwater (Vlario).
lees meer